GDPR

Städera Service AB avser att i egenskap av personuppgiftsansvarig behandla personuppgifter som lämnas till Städera Service och som samlas in i samband med avtal och uppdatering av uppgifter/abonnemang, i enlighet med GDPR.

Informationen består av köpta och genomförda tjänster från Städera Service samt andra tjänster som Städera Service AB har tillhandahållit.

Städera Service AB använder de personuppgifter som kunden lämnat i syfte att kunna uppfylla sina tjänsteleveranser mot kunden så effektivt som möjligt.

Städera Service AB behandlar personuppgifterna internt inom företaget och samt i vårt kundsystem (Timewave) 
samt i Fortnox.

Dina uppgifter behandlas också för att uppfylla rättsliga skyldigheter som Städera Service AB har. Det kan exempelvis vara för att redovisa uppgifter till Skatteverket (RUT).

Exempel på information som samlas in är personinformation, personnummer/organisationsnummer, objektets storlek samt övriga önskemål.

Lagringstid för kundregister är avtalstiden + 1 år

Lagringstid för fakturor är 7 år enligt bokföringslagen

Lagringstid för arbetsplaner och checklistor är
avtalstiden +1 år

Registrering av IP-adresser

Vid besök på staderaservice.se sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens.

Ändamål

Städera Service AB lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användning av nätet. 

Städera Service AB använder även statistiken för att få en inblick i webbsökarnas användarupplevelser och för att utveckla vår webbplats.

Handläggare av uppgifterna

Städera Service AB övervakar den insamlade informationen och överlåter den inte till tredje part. Städera Service AB kan därutöver använda sig av tjänster som tillhandahålls av andra underleverantörer som följer Europeiska kommissionens dataskyddsdirektiv, såsom stöd för kundtjänst, marknadsanalys och växelverkan.

Städera Service AB ger inte ut personuppgifter till underleverantörer eller samarbetspartners utan ditt samtycke.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida, för att kunna följa upp användningen av vår hemsida och för att stödja marknadsföringen av våra tjänster.

Samtycke

I samband med att du blir kund hos Städera Service AB, samtycker du till att Städera Service använder dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig specifika och relevanta erbjudanden om tjänster som Städera Service AB tillhandahåller.

Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke.

Städera Service AB kommer då att inte behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter i samband med nämnda behandling.

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Städera Service AB, kan du begära det skriftligt på nedanstående adress:

Städera Service AB
Volframgatan 12
213 64 Malmö

Det är också till denna adress som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

Om du vill återkalla samtycket kontaktar du oss på Städera Service AB skriftligen på ovannämnda adress.

Ytterligare information

Vänligen ta kontakt med oss om du har frågor om denna text.

Städera
Service AB