Information om Covid-19

Vi håller oss uppdaterade gällande utvecklingen av covid-19 och följer de rekommendationer som återfinns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Så hanterar vi Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer

Vi fortsätter att anpassa oss för att hantera vardagen med pandemin på bästa sätt och leverera våra tjänster tryggt och säkert. I och med Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer så har vi vidtagit en del extra åtgärder för att bidra till minskad smittspridning, sammantaget har vi gjort följande;

> Förstärkt våra hygienrutiner och informerar våra medarbetare kontinuerligt med Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att tvätta händerna, hålla avstånd och
stanna hemma om man är sjuk.
> Delat ut handsprit till våra medarbetare att ha med till jobbet.
> Delat ut munskydd till medarbetare att ha i kollektivtrafiken och hos de kunder som är hemma.
> I förebyggande syfte uppmanar vi våra kunder att höra av sig till vår kundansvarig om det finns misstankar om ev. smitta eller om ni har varit utomlands eller haft kontakt med smittad person. I det fallet bokar vi om städtillfället.

För att undvika smittspridning behöver förebyggande åtgärder tillämpas:

> Engångshandskar ska användas för att minimera spridning
> Punktdesinfektion vid spill eller stänk av kroppsvätskor är grundläggande för att förebygga smittspridning.
> Följer ordinarie städrutiner med special anpassade rengöringsmedel.
> Identifiera kritiska kontakt- och tagg ytor i miljön och skapa rutin för regelbunden rengöring och desinfiktion.